Vilkår

Betaling

Forskuddsbetaling på kr. 3.000,- forfaller til betaling 01 Desember 2017. Ved påmelding etter denne dato forfaller betaling 30 dager etter påmelding.

Resterende beløp på kr. 6.900,- forfaller til betaling 12 mars  2018. Ved påmelding etter 12 mars forfaller fult beløp på kr 9.900 ved påmelding.

Avbestilling

Ved avbestilling før 12 mars vil en ikke bli fakturer for restbeløpet på kr 6.900, innbetalt forskuddsbetaling vil ikke bli tilbakebetalt.

Ved avbestilling etter 12 mars vil det ikke bli gitt noen refusjon.

 Kansellering

Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere arrangementet ved for lite snø, for få deltakere eller andre uforutsette hendelser som ligger utenfor arrangøren sin kontroll. Ved eventuell kanselering vil fullt oppgjør bli tilbakebetalt.

Det gis ingen refusjon dersom planlagte turer blir kansellert pga dårlig vær og/eller snøforhold under festivalen. Det gjøres oppmerksom om at været i Lofoten skifter fort – i løpet av en dag kan en oppleve både sol og tett snødrev. Ansvarlig guide for dagen vil eventuelt ta denne avgjørelsen tidlig på morgen samme dag.

Annet

Arrangøren tar ikke ansvar for eventuelle skader som deltakeren måtte pådra seg. All deltakelse skjer på eget initiativ og egen risiko.

For å delta på The Lofoten Experience må en være fylt 18 år.

%d bloggers like this: