Betaling

The Lofoten Experience:

Forskuddsbetaling på kr 3000,- betales ved påmelding. 

Resterende beløp forfaller til betaling ca 30 dager før arrangement start. Ved påmelding nærmere arrangement start enn 30 dager blir fult beløp ved påmelding. 

The Fjord Experience:

Fult beløp faktureres ca 14 dager før festival start.

 

Avbestilling

The Lofoten Experience:

Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise: Innbetalt forskudd blir ikke refundert, resterende beløp utover forskudd vil frafalle

Ved avbestilling mindre en 30 dager før avreise: Ingen refusjon, full festival pris må innbetales. Vi anbefaler at en har gyldig reiseforsikring som dekker sykdom ++ 

The Fjord Experience:

Ved avbestilling 15 dag før avreise påfaller det et avbestillingsgebyr på kr 500,-
Ved avbestilling mindre en 15 dag før avreise gjøres det ingen refusjon. Vi anbefaler at en har gyldig reiseforsikring som dekker sykdom ++ 

 

Kansellering

Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere arrangementet dersom det ikke er teknisk mulig å gjennomføre arrangementet. Dette kan være mangel på snø, for få deltakere eller andre uforutsette hendelser som ligger utenfor arrangøren sin kontroll (ex pademi utbrudd). Ved en eventuell kansellering som følge av forhold utenfor vår kontroll vil det påløpe et geybr på kr 500, utover dette vil innbetalt beløp bli tilbakebetalt. 

Eventuelle reisekostnader deltagere har vil ikke bli refundert ved en kansellering.

 

Ved begrensinger på antall deltager som følge av retningslinjer fra myndigheter, hvor vi må gjennomføre med et lavere deltagerantall en først planlagt vil vi operere etter “første mann til mølla prinsipp”

 

Det gis ingen refusjon dersom planlagte turer under arrangementet blir kansellert pga dårlig vær og/eller snøforhold etc, men vi vil da komme opp med alternative turer / aktiviteter. Det gjøres oppmerksom om at været i Norge skifter fort, og at endringer kan gjøres på kort varsel. Ansvarlig guide for dagen vil eventuelt ta denne avgjørelsen tidlig på morgen samme dag.

 

Annet

 

Arrangøren tar ikke ansvar for eventuelle skader som deltakeren måtte pådra seg. Dette gjelder også skader/tap av utstyr. All deltakelse skjer på eget initiativ og egen risiko.

For å delta på våre arrangement må en være fylt 18 år.

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: